Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wybitnego autora, poety, krytyka literackiego, przyjaciela i dobrego ducha Wielkiej Litery – Piotra Bratkowskiego.

Trudno nam zaakceptować świat bez Ciebie, Piotrze.

Marcie Bratkowskiej i Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.