Agonie pisarzy: temat samograj, lepszy niż nałogi wielkich pisarzy

Marek Bieńczyk w Magazynie Świątecznym o “Godzinie zmierchu” Katie Roiphe:

Oswoić się ze śmiercią zapewne można, czytając o niej rozprawy, prowadząc długie rozmowy, oddając wie wierze czy chodząc na terapię. Ale patrząc, jak inni umierają, jak odchodzą bliscy – nie sposób.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, dostępnego również online