“Ani tu, ani tam” – spotkanie autorskie w POLIN

Spotkanie z Krystyną Naszkowską poświęcone było “Ani tu, ani tam”. To książka o tych, którzy wrócili. Składa się z dziesięciu rozmów z ludźmi którzy na skutek wydarzeń marcowych '68 roku opuścili Polskę, a na początku lat 90. tu ponownie przyjechali, tu mieszkają i pracują. Po wyjeździe mieszkali w Europie — Szwecji, Danii, Niemczech, w USA, Izraelu, Kanadzie. W książce znajdują się rozmowy m.in. z: Adamem Ringerem, Krzysztofem Zorde, Januszem Marchwińskim, Michałem Sobelmanem. Spotkanie prowadziła Magdalena Kicińska. Odbyło się ono w ramach programu “Obcy w domu. Wokół Marca'68”. Program to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.