Anna Jakubowska w „Dobrych Radach”

Anna Jakubowska ps. „Paulinka” rozmawia z Agnieszką Muchą w Dobre Rady. Polecamy artykuł oraz – nieustannie – „Szkło pod powieką” Patycji Bukalskiej.