Czy możemy zaakceptować innego jako mieszkańca tego kraju? A pracownika? A pracodawcę? A wnuka?

Marta Mazuś: Cudzoziemiec jest twoim pracodawcą: co wtedy czujesz? Albo cudzoziemiec jest członkiem rodziny – czy się na to zgadzasz? Bo to właśnie te momenty, kiedy jedna postawa spotyka się z drugą na poziomie najbardziej jednostkowym, były dla mnie najciekawsze.

Zapraszamy do lektury całości rozmowy na stronie dwutygodnik.com.