Jerzy Sosnowski laureatem Nagrody Tischnera

W kategorii publicystyki i eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” za książkę “Co Bóg zrobił szympansom?” Zdaniem Jury:

Jerzy Sosnowski „przywraca blask słowu dialog. Jego słowa burzą sztuczny mur rozdzielający wierzących od niewierzących i otwierają na wymiar tajemnicy. Tajemnicy, która przekracza ludzkie pojęcia, ale jest dana wszystkim – wierzącym i niewierzącym”.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie 23 kwietnia. Więcej informacji na stronie Nagroda Tischnera.

Serdecznie gratulujemy Autorowi.