Książka bez której nie wyobrażamy sobie mijającego roku

“Jabłko Olgi, stopy Dawida” wśród najważniejszych książek według “Gazety Wyborczej”

U Bieńczyka nie sposób oddzielić pisania beletrystycznego od komentowania pisania cudzego, cytatu od oryginału. Nie wiem, jak ją nazwać, ale wiem, kto po mistrzowsku tę pograniczność praktykuje: Bieńczyk. Dariusz Nowacki, Gazeta Wyborcza.