Książka płynąca jak kolejny autorski film Kolskiego