Księżycowy żywot Luny

Rzeczpospolita o “Krwawej Lunie”.

To biografia napisana z wyjątkowym smakiem i uważnością szczegółu. Jest to też, co trzeba podkreślić, praca rzetelna historycznie.

Zapraszamy do lektury całego artykułu.