OD ZMIERZCHU DO ŚWITU promocja rozpocznie się za

Księżycowy żywot Luny

Rzeczpospolita o „Krwawej Lunie”.

To biografia napisana z wyjątkowym smakiem i uważnością szczegółu. Jest to też, co trzeba podkreślić, praca rzetelna historycznie.

Zapraszamy do lektury całego artykułu.