Leszek Sankowski, mąż Teresy Torańskiej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową

Leszek Sankowski, mąż Teresy Torańskiej, opowiada w rozmowie z Polską Agencją Prasową o tym, jak powstała książka “Smoleńsk“: http://wyborcza.pl/1,91446,14850569,_Smolensk____ostatnia_ksiazka_Teresy_Toranskiej.html.

Smoleńsk” to ostatnia książka Teresy Torańskiej, którą sama autorka uważała za jedną z dwóch, obok „Onych”, najważniejszych w jej dorobku. To zbiór rozmów (kilku  już opublikowanych i wielu zrobionych na potrzeby tej książki, które nigdy nie ukazały się w druku) składa się na obraz Polski „posmoleńskiej” – jak ta katastrofa wpłynęła na społeczeństwo, polityków, ludzi związanych ze sprawą smoleńską i przyszły kształt życia politycznego w Polsce. Teresa Torańska pracowała nad tą książką do końca, nie zdążyła zrobić jeszcze kilku wywiadów, ale materiał, który pozostawiła, jest ważną diagnozą dzisiejszej Polski.