O “Wykluczonych” w audycji Światopogląd radia TOK FM

Artur Domosławski w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.