Rymowanki dobrej zmiany

Prof. Michał Głowiński w rozmowie z “Tygodnikiem powszechnym”

Wyobrażam sobie, że ktoś napisze pracę pt. “Rola rymu w propaganadzie” – dla mnie to, znowu cytując prezesa, oczywista oczywistość. Wszystko to świadczy o upadku kultury języka i – parafrazując modną ostatnio formułę – o wzmożeniu propagandowym. Całkiem antyintelektualnym – bo nad sensem rymowanki można się nie zastanawiać. Prosty rytm i pełny, dokładny rym sprawiają, że się ją zapamiętuje i zaczyna według jej schematu myśleć.

Zapraszamy do lektury zapowiadając wrześniową premierę książki profesora Głowińskiego poświęconą zmanipulowanemu językowi pt. Zła mowa.