“Sen sów” książką maja 2016

Warszawska Premiera Literacka

Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich zapraszają na uroczysty wieczór  z okazji przyznania Warszawskiej Premiery Literackiej Jerzemu Sosnowskiemu za książkę maja 2016 roku Sen sów. Nagrodę Autorowi wręczy przewodniczący Jury ADAM POMORSKI, laudację wygłosi JAROSŁAW KLEJNOCKI, fragmenty książki  odczyta WOJCIECH MALAJKAT.

Środa 15 czerwca  2016 roku godz.17.00

Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,

Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar