Spotkanie z Adamem Leszczyńskim, autorem książki “Zbawcy mórz”

W rozmowie z Dariuszem Rosiakiem z pasją opowiadał m.in. o swoich doświadczeniach z Czarnego Lądu, o wspaniałych ludziach, których tam poznał i o niebezpieczeństwach, które spotykał na swojej drodze. Autor udzielał – niejednokrotnie zaskakujących – odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych afrykańską egzotyką.