Ukryty koszt naszego komfortu

Kwartalnik „Więź” o „Wykluczonych” Artura Domosławskiego.

Ta książka to bolesna diagnoza słabości rządów i prawa międzynarodowego; słabości, a niekiedy wręcz korupcji, wielu instytucji praw człowieka i organizacji pozarządowych.


Zapraszamy do lektury całej recenzji w najnowszym numerze „Więzi”.