Ukryty koszt naszego komfortu

Kwartalnik “Więź” o “Wykluczonych” Artura Domosławskiego.

Ta książka to bolesna diagnoza słabości rządów i prawa międzynarodowego; słabości, a niekiedy wręcz korupcji, wielu instytucji praw człowieka i organizacji pozarządowych.


Zapraszamy do lektury całej recenzji w najnowszym numerze “Więzi”.