Urodziny Eustachego Rylskiego

Z serdecznymi życzeniami, zespół Wielkiej Litery.