Wykluczeni i reszta świata

Miesięcznik Znak o najnowszej książce Artura Domosławskiego.

Dwadzieścia lat podróżowania do krajów Południa przyniosło reportaże obrazujące rodzaje, skalę i przyczyny wykluczenia: nie tylko biedę, ale też dyskryminację na tle etnicznym, religijnym, z powodu płci lub orientacji seksualnej.

Zapraszamy do lektury całej recenzji w najnowszym numerze Miesięcznika Znak.