Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego wspaniałego Autora – profesora Michała Głowińskiego.

Wybitny humanista, teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, eseista, prozaik, jeden z najbardziej cenionych polskich literaturoznawców. Inspirował całe pokolenia polonistów. Sprawny obserwator i niezastąpiony komentator. Trudno dziś o tak głębokie zaangażowanie w rejestrowaniu świata w literaturze.

 

“Dopóki się jeszcze zachowało pewną świeżość umysłu, dopóty starość, zwłaszcza jeśli się żyje na pewnym poziomie, jest do zniesienia. Mnie jest bliższe pierwsze stanowisko – optymistyczne. Wynika to w jakiejś mierze z mojej biografii, uważam bowiem, że mam życie darowane; po latach Zagłady, pobycie za murami getta, ukrywaniu się, ceni się życie.”

– Michał Głowiński