Żyję tylko przyszłością

Ostatni cichociemny, Aleksander Tarnawski w okładkowej rozmowie dla specjalnego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”

„Co tam cichociemni, teraz najważniejsi są Żołnierze Wyklęci, których w większości moim zdaniem partyzantka zdemoralizowała. Każda władza musi mieć swoich świętych.” – mówi w rozmowie z Magdaleną Rigamonti bohater książki „Ostatni” Emila Marata i Michała Wójcika. Zapraszamy do lektury.