Alina Łęska

Alina Łęska, absolwentka wydziału filologii rosyjskiej i ekonomii Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Od 2005 roku mieszka w Polsce. Pracowała w Radiu Bajka i w polskich portalach internetowych skierowanych dla matek z dziećmi i seniorów. Mieszka w Warszawie.

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: