Krystyna Okólska

Krystyna Okólska pierwowzór Bogny z Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda. Po latach postanowiła opowiedzieć swoją historię. Dzięki temu wraz z Michałem Wójcikiem stworzyli nie tylko detektywistyczny reportaż o związku pisarza i młodej dziewczyny, ale także znakomity portret Warszawy pierwszego powojennego dziesięciolecia.

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: