Krzysztof Burnetko

Dziennikarz, publicysta. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. współredagował podziemne pismo „Promieniści”. Był korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W latach 1988–2005 związanym z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 2005 autor „Polityki”.

Autor lub współautor kilkunastu książek, w tym kilku przygotowanych wraz z Witoldem Beresiem.

Zdjęcie: narty.blog.polityka.pl

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: