OD ZMIERZCHU DO ŚWITU promocja rozpocznie się za

0
Months
:
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Sekund

Krzysztof Pleśniarowicz

Urodzony w 1954 roku polski teatrolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w literaturoznawstwie, teatrologii i kulturoznawstwie. Absolwent studiów w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977). Na UJ uzyskał także doktorat (1986) i habilitację (1996). W latach 1994-2000 był dyrektorem Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2001. Stanowisko profesora zwyczajnego UJ objął w 2007. Od 2004 kieruje Katedrą Kultury Współczesnej UJ. Był zastępcą dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ (2002–2007) i współtwórcą Instytutu Kultury UJ (2009), od 2008 jest prodziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
Laureat nagrody dla „Teatralnej Książki Roku” przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (1998).

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: