Mark Roseman

Urodzony w 1958 r. brytyjski historyk, badacz najnowszych dziejów Niemiec oraz zagadnień związanych z Holokaustem. Autor wielokrotnie nagradzanych książek: „A Past in Hiding: Memory and Survival in Nazi Germany” i „The Wannsee Conference and the Final Solution: A Reconsideration”.

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: