Tessa West

Tessa West – wykłada psychologię na Uniwersytecie Nowojorskim, specjalizuje się w tematyce komunikacji i interakcji międzyludzkich. Opublikowała ponad sześćdziesiąt artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach z dziedziny psychologii. Jest laureatką Wegner Theoretical Innovation Prize za innowację w zakresie teorii psychologii. Regularnie pisze do “Wall Street Journal”.

Photo © Blaise Heyward Studio 2021 

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: