Tony Mitton

Tony Mitton urodzony w 1951 r. angielski poeta i pisarz dla dzieci, nagradzany w kraju i ceniony także za granicą. „Śnieżny Miś” to pierwsza jego książka przełożona na język polski.

KSIĄŻKI AUTORA WYDANE PRZEZ NAS: