Aktualności
Kategoria: Aktualności

Informacja o zmianach dotyczących zasad przetwarzania i ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

1. W związku z wykonywaniem umów zawartych z Państwem, na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Wielka Litera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-953), przy ul. Kosiarzy 37/53, NIP: 9512351807 REGON: 145905467, zwana dalej Wielka Litera.

2. Wielka Litera przetwarza następujące dane osobowe podmiotów z nią współpracujących (Klientów) będącymi osobami fizycznymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon, numer pesel, NIP.

3. Wielka Litera przetwarza następujące dane osobowe Klientów będących osobami prawnymi: nazwę, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.

4. Zakres przetwarzanych danych o których mowa w ust 2 i 3 powyżej może ulec zmianie w związku z zakresem świadczonych dla Klienta usług.

5. Przekazane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

a) wykonania zawartej z Wielką Literą umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, który stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b) wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c, stanowiący, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w art. 106 b ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

c) świadczenia usług drogą elektroniczną,

d) prowadzenia działań promocyjnych, PR i marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail oraz telefon),

e) obsługi zgłoszeń i próśb, w szczególności kierowanych do Działu Promocji (zapytania o książki).

6. Ponieważ Wielka Litera wykonując swoją działalność współpracuje z podmiotami trzecimi takim jak Biuro Księgowe, Kancelaria Adwokacka lub inne firmy np. z branży IT dane osobowe Klientów mogę być powierzane podmiotom trzecim na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO („procesorzy”, którzy na zlecenie Wielkiej Litery dokonują przetwarzania danych osobowych).

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 5 powyżej celów: w zakresie wykonania umowy i wystawienia faktury – przez okres niezbędny do realizacji umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Zgodnie z RODO informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a) żądania od Wielkiej Litery dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

b) wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danychdo organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informujemy, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 5 a i b powyżej, podanie danych osobowych ma mieć charakter umowny, czyli w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Wielka Litera Sp. z o.o. a Klientem podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowny, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z Wielką Literą.

10. Informujemy, iż Klienci nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO (Art. 4 RODO: „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dziękujemy
Wielka Litera Sp. z o.o.

Zobacz również

Wielka Litera na Międzynarodowych Targach Książki 2024

Wielka Litera na Międzynarodowych Targach Książki 2024

To już za chwilę!   W dniach 23-26 maja odbędą się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki.   W tym roku czekamy na Was na dwóch stoiskach !   Na stoisku numer 4 znajdziecie książki w cenie 15 złotych każda!    Na stoisku numer 31 mamy...

czytaj dalej
POWRÓT DO LISTY AKTUALNOŚCI >
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0